Technische berekeningen, conform de reglementeringen

Zodra we uw verbruik in kaart hebben gebracht, berekenen we de capaciteit van uw middenspanningscabine. Hierbij houden we alvast rekening met eventuele toekomstige uitbreidingen. Vervolgens zorgen wij voor de plaatsing van de prefabcabine indien een interne cabine niet mogelijk is. Hierin worden de hoogspanningscellen geplaatst en worden de hoogspanningskabels getrokken, binnengebracht en aangesloten. De nodige transformatoren kunnen in de cabine of op afstand worden geplaatst. Tot slot wordt de hele installatie aangesloten op het elektriciteitsnet, volledig volgens de reglementeringen van de netbeheerder.

  • Berekening van de capaciteit van uw hoogspanningscabine
  • Levering en installatie van middenspanningscabine, hoogspanningscellen en -kabels en transformatoren
  • Conform de reglementeringen van de netbeheerder

Na de installatie wordt de hoogspanningscabine uitvoerig getest door onze technische ploeg en gekeurd door een erkend keuringsorganisme. Wanneer er later uitbreidingen nodig zijn doordat bijvoorbeeld uw site uitbreidt, dan helpen wij u graag verder om u van voldoende vermogen te voorzien voor uw activiteiten.

"De nodige transformatoren kunnen in de cabine of op afstand worden geplaatst."

Naast middenspanning is Callewaert nv ook gespecialiseerd in industriële elektriciteit, bordenbouw, automatisatie, zwakstroombekabeling, netwerkbekabeling, industriële verlichting, koppeling van decentrale productie en maatprojecten. Neem gerust contact op voor een eerste kennismaking.

Vraag een offerte

Hoe kunnen wij helpen met uw middenspanning?

  056 650 900   mail ons